Fysiotherapie studeren

Fysiotherapie studeren is mogeloijk met verschillende vooropleidingen. Je hebt minimaal HAVO of een voltooide MBO-4 opleiding nodig. Alle profielen zijn mogelijk.

Fysiotherapie studeren

Fysiotherapie studeren is geen makkie. Niet lang leven de lol. Menigeen beaamt dat de  opleiding tot fysiotherapeut een pittige opleiding is. Een aanzienlijk deel van de eerste jaar studenten stopt tijdens de opleiding of heeft het in de eerste twee jaar van de opleiding moeilijk en/of loopt studievertraging op. Het is dan van groot belang niet te veel dingen naast je studie te willen doen en deze jaren hard te werken.

Er is een tendens dat studenten die HAVO of MBO als vooropleiding hebben, het lastiger hebben op de opleiding tot fysiotherapeut. Dat hoeft geen probleem te zijn maar is wel iets dat van belang is bij de overwegingen tot je studiekeuze.

Fysiotherapie studeren – je profielkeuze

Voor de opleiding fysiotherapie is in principe ieder profiel mogelijk, mits op HAVO/VWO niveau vooropleiding. Geen enkel profiel is dus verplicht. Je kunt worden toegelaten met de profielen ‘natuur en techniek’, ‘natuur en gezondheid’, ‘economie en maatschappij’ en ‘cultuur en maatschappij’. Wel is het vaak nuttig om vakken als biologie te hebben gevolgd omdat tijdens de opleiding fysiotherapie blijkt dat veel studenten die biologie in hun profielkeuze hadden makkelijker ‘meekomen’ in de opleiding. Je hebt dit vak ondermeer nodig voor de meer exacte kant van het vak fysiotherapie zoals voorkomt in ondersteunende vakken als fysiologie. Sommige opleidingen raden, mede hierom, het profiel natuur & techniek of het profiel natuur & gezondheid aan.

Het blijkt dat de opleiding tot fysiotherapeut een pittige opleiding is. Een aanzienlijk deel van de eerste jaar studenten stopt tijdens de opleiding of heeft het in de eerste twee jaar van de opleiding moeilijk en/of loopt studievertraging op. Het is dan van groot belang niet te veel dingen naast je studie te willen doen en deze jaren hard te werken.

Zware opleiding

Fysiotherapie is een zware en pittige opleiding. Zeker in het eerste en tweede leerjaar moet je een vrij grote hoeveelheid kennis ‘stampen’. Vakken als anatomie, orthopedie, neurologie en fysiologie vereisen redelijk veel kennis. Dus gewoon een heleboel zaken die je echt uit je hoofd moet leren en die je op allerlei momenten moet toepassen.

Cijfers over uitval en slagingspercentage van het aantal studenten per opleiding/instelling zijn niet publiekelijk bekend. Uit sommige rapporten van de NVAO komt naar voren dat minimaal 20% en maximaal 35% van de stuenten zijn opleiding fysiotherapie stopt. Slechts 62-70% van de studenten studeert af in 5 jaar (cijfers 2008).

Een andere indicatie van de zwaarte van de opleiding fysiotherapie is de zogenaamde onderwijsvraagfactor. Deze factor is samengesteld uit het totaal aantal studenten, het aantal afgestudeerden met bijbehorende gemiddelde studieduur en het aantal uitvallers. Een hoge vraagfactor betekent een relatief snelle doorstroming en weinig uitvallers. De meeste opleidingen gebruiken hiervoor als streefgetal 1.0. Veel HBO opleidingen (niet-fysiotherapie) halen dit streefgetal, de bachelor opleiding fysiotherapie vaak niet. Menig opleiding fysiotherapie schommelt tussen 0.85 en 0.91 (cijfers 2006).

Loting en Inschrijven

Voor de opleiding fysiotherapie geldt een zogenaamde opleidings- of instellingsfixus of beperkte toelating. Hiervoor is er een centrale inschrijving via studielink. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organiseert de centrale loting, waarbij alleen de opleiding van je eerste voorkeur meetelt. Meld je tijdig aan, meestal voor half mei. Kijk voor inschrijven  hier.

Sommige hogescholen hebben een zogenaamde decentrale selectie. Dat houdt in dat je na inschrijving via Studielink ook een gesprek of assessment moet afleggen op de hogeschool van je keuze. Soms is deze decentrale selectie alleen toegankelijk voor bijvoorbeeld sporters, soms dient iedereen de extra procedure voor toelating op de betreffende hogeschool te volgen.