Fysiotherapie opleiding Utrecht

In het eerste jaar van de fysiotherapie opleiding Utrecht aan de hogeschool Utrecht oriënteer je je op de gezondheidszorg in het algemeen. De opleiding leert je kijken naar de mens als geheel. En wat er in het bewegen mis kan gaan.

In het tweede jaar van de opleiding in Utrecht ga je verder in op veelvoorkomende klachten die in een fysiotherapiepraktijk voorkomen. Ook heb je les in cardiologie, neurologie, het ademhalingssysteem en de wervelkolom.

In het derde jaar van de fysiotherapie opleiding Utrecht ga je dieper in op allerlei meer ingewikkelde klachten die te maken hebben met het bewegend functioneren. Ook is er aandacht voor het samenwerken met andere medische en paramedische disciplines, het zogenaamde multidisciplinaire werken.

Je afstudeerproject voer je in het vierde jaar uit, de zogenaamde minor. Je volgt lessen waarbij je zelf veel invloed hebt op de vakken en cursussen die je volgt.

De fysiotherapie opleiding op de Hogeschool Utrecht werkt samen met andere opleidingen van de Hogeschool en met de Universiteit Utrecht, revalidatiecentrum de Hoogstraat en het UMC Utrecht (academisch ziekenhuis).

Studiebegeleiding op de Hogeschool Utrecht

Je wordt vanaf het eerste jaar begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Bij hem/haar kun je terecht met vragen over je studie. Regelmatig heb je met haar/hem een gesprek, de eerste keer al tijdens de startdagen. Je studievorderingen en eventuele studieproblemen komen in dergelijke gesprekken aan de orde.

Speerpunt van de fysiotherapie opleiding Utrecht

De fysiotherapie opleiding van de hogeschool Utrecht is sterk probleem gestuurd of project gestuurd. Dat wil zeggen dat niet een vak centraal staat in lessen, zoals anatomie of fysiologie, maar dat een concrete praktijksituatie telkens centraal staat. De kennis die je opdoet in theoretische hoorcollege’s pas je toe in praktijklessen.

 

Naast theoretische hoorcollege’s heb je dus vaardigheidslessen. Tevens zijn er lessen waarin alles wordt geïntegreerd.
Al in het eerste jaar ga je stage lopen gedurende meerdere weken enkele dagen per week.

In het tweede jaar ga je wederom stage lopen, gedurende 10 weken 16 uur per week. Dit doe je naast de lessen in dit jaar die meer zijn gericht op veelvoorkomende klachten die in een fysiotherapiepraktijk voorkomen. Ook heb je les in cardiologie, neurologie, het ademhalingssysteem en de wervelkolom.

Fysiotherapie opleiding utrechtIn het derde jaar ga je dieper in op allerlei meer ingewikkelde klachten die te maken hebben met het bewegend functioneren. Ook is er aandacht voor het samenwerken met andere medische en paramedische disciplines, het zogenaamde multidisciplinaire werken. In dit jaar loop je je eerste senior stage van 21 weken, 32 uur per week.

In het vierde leerjaar loop je je tweede senior stage, opnieuw 21 weken, 32 uur per week. In dit jaar voer je ook je afstudeerproject uit, de zogenaamde minor. Je volg lessen waarbij je zelf veel invloed hebt op de vakken en cursussen die je volgt.

Voor bijzonder talent heeft de hogeschool van Utrecht speciale faciliteiten, het zogenaamde Excellent talent.

De stad Utrecht

Utrecht is een mooie en oude stad. Het oude centrum heeft sfeervolle terrassen en tentjes. De oude gracht en alles er omheen is zeer bekend. Jammer is dat de HU redelijk ver van het centrum af ligt. Het is overigens wel prima te fietsen of met de bus te bereiken.

Groot voordeel is dat Utrecht centraal in het land gelegen is. Het is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Utrecht heeft ook een grote universiteit met ondermeer geneeskunde en tandheelkunde.